บริการบำรุงรักษาเครื่อง UPS

รายละเอียดเพิ่มเติม

: 3Phase UPS และ 1Phase UPS

: บริการบำรุงรักษาเครื่อง DC supply 110Vdc 125Vdc 150Vdc

: ตรวจเช็ค, ทดสอบ, บำรุงรัษา, ตรวจวัดและทดสอบแบตเตอรี่