บริการทดสอบแบตเตอรี่SLA และ นิเกิลแคตเมี่ยม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตรวจวัดและทดสอบdischargeแบตเตอรี่ด้วย Dummy Load

200-300A ในระบบ48Vdc

100A ในระบบ110Vdc