บริการทดสอบแบตเตอรี่นิเกิลแคตเมี่ยม

รายละเอียดเพิ่มเติม

แบตเตอรี่SLA

ในระบบ110Vdc 125Vdc, 150Vdc

ตรวจเช็ค, บำรุงรัษา, ตรวจวัดและทดสอบแบตเตอรี่ด้วย Dummy Load