Dummy Load 48Vdc 300A

รายละเอียดเพิ่มเติม

Dummy Load ใช้ทดสอบงาน DC 48V  ได้สูงสุด 300A

การใช้งาน เช่น
-ทดสอบทดสอบDischargeแบตเตอรี่ 3,000AH
-ทดสอบ Rectifier 48VDC

ค่าเช่า

1วัน   20,000บาท
มากกว่า 1วัน +2,000บาท/วัน

หรือซื้อ

โปรดติอต่อขอใบเสนอราคา

ค่าขนส่ง

ไป/กลับ ในกรุงเทพฯ ฟรี

*ราคายังไม่รวมVat