ให้เช่าปลั๊กไฟรางเหล็ก (สินค้าหมด)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความยาวสายไฟ 3 ม.

ให้เช่า/(ขาย)

1. ปลั๊กไฟรางเหล็ก (ปลั๊กไฟในตู้ RACK SERVER):

a. แบบ 6 ช่องเสียบ ความยาวสายไฟ 3 ม.
100บาท/วัน  มีจำนวน 10 ตัว
(ขาย used สภาพใหม่ 600บาท/ตัว)
b. แบบ 12 ช่องเสียบ ความยาวสายไฟ 3 ม.
200บาท/วัน มีจำนวน 1 ตัว
(ขาย used สภาพดี 1,000บาท)
2. ปลั๊กไฟเหล็กหล่อ

a. แบบ 4 ช่องเสียบ ความยาวสายไฟ 12 ม.
50บาท/วัน มีจำนวน 3 ตัว

3. ปลั๊กไฟกล่องเหล็ก

a. แบบ 6 ช่องเสียบ ความยาวสายไฟ 10 ม.
50บาท/วัน มีจำนวน 1 ตัว

เงื่อนไข

+ค่าเช่าขั้นต่ำ 1,000บาท
+ค่าขนส่ง ไป/กลับ ในกรุงเทพฯ 400บาท
(นอกเวลาทำการ+400บาท/เที่ยว)

*ราคาทั้งหมดยังไม่รวมVat

สนใจติดต่อ 081-3746800