ให้เช่ายูพีเอสแบบ 3 เฟส

รายละเอียดเพิ่มเติม

แบบ 3 เฟส ขนาด 10 Kva ขึ้นไป

การให้บริการเช่า
รวมการขนส่ง และการติดตั้ง

ติดต่อสอบถามที่ โทร.081-3746800