แต่งตั้งตัวแทนในประเทศกัมพูชา

2 กพ 2554  บริษัทฯได้  แต่งตั้งบริษัท พี.เอ็น.พี เอเซีย คูเปอร์เรชั่น(กัมพูชา)จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายยูพีเอสในประเทศกัมพ...

Read More