UPS Technical training ที่ ประเทศอิตาลี

บริษัทฯได้จัดส่งพนักงานไปอบรมที่โรงงาน BORRI ณ เมือง Bibbiena, ITALY ระหว่างวันที่ 13-22 พฤศจิกายน 2553