TV THAI สั่งซื้อ UPS BORRI 30KVA เครื่องที่3

15/10/52 TV THAI มั่นใจและเชื่อมั่นในUPS BORRI จากอิตาลี สั่งซื้อ UPS 30KVA เป็นเครื่องที่3