TV THAI สั่งซื้อ UPS BORRI 30KVA จำนวน 3 เครื่อง

23กค2553 :  ขอขอบคุณ TV Thai TPBS สั่งซื้อ UPS ของบริษัทฯยี่ห้อ BORRI ขนาด 30Kva จำนวน 3 เครื่อง เพื่อติดตั้งทดแทนเครื่องเดิมซึ่งมีอายุการใช้งานครบ 10ปี