ส่งมอบ DUMMY LOAD ขนาด 400V 100A บริษัท อินโดรามมา เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท อินโดรามมา เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)  ในนิคมอุตสาหกรรม Asia Industrial Estate จ.ระยอง สั่งทำ DUMMY LOAD (U-TYPE FIN HEATER) สำหรับนำไปใช้ทดสอบดิสชารจแบตเตอรี่ 1000AH 400VDC  และ 325AH

http://www.indorama.com