ส่งมอบแบตเตอรี่ ให้แก่ บมจ.วีนิไทย

บมจ.วีนีไทย นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง

ผู้ผลิต พีวีซี วีซีเอ็ม คลอรีนชั้นนำของไทย สั่งซื้อแแบตเตอรี่

1.Seal Lead Acid ยี่ห้อ SPA12V 100AHจำนวน 16ลูก สำหรับใช้งานในระบบสำรองไฟ 24vdc
2.Lead Acid ยี่ห้อ YUASA 12V 150AH 2ลูก และ 200AH 4ลูก สำหรับใช้งานในระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง