ส่งมอบแบตเตอรี่และอะหลั่ยUPSให้กับ THAI PBS TV

บริษัทฯ ได้ส่งมอบแบตเตอรี่ PANASONIC ขนาด 28Ah จำนวน 150 ลูก และ 7.2Ah จำนวน 32 ลูก พร้อมทั้งCAPACITOR Itelcond 2200uF 450Vdc 30 ลูก ให้กับ THAI PBS TV เพื่อนำไปเปลี่ยนทดแทนให้กับ UPS ตามสถานีต่างๆ ในต่างจังหวัด อาทิ เชียงใหม่ สุราษฯธานี หาดใหญ่ และ สระแก้ว เป็นต้น

ซึ่งบริษัทฯต้องขอขอบพระคุณ THAI PBS TV ที่ได้เลือกใช้สินค้าของบริษัทฯ มา ณ โอกาสนี้