ส่งมอบติดตั้งUPS 30KVA TV THAI เครื่องที่2

17/10/52 ส่งมอบติดตั้งUPS 30KVA TV THAI