ย้ายแบตเตอรี่ Thai Kraft Paper Industry Co.,Ltd.

19/10/52 ย้ายแบตเตอรี่ 12V 200Ah 9ลูก ใช้งานในระบบจ่ายไฟ125VDC อาคารCompressor Air