บริษัท ISCC 99 จำกัด สั่งซื้อ UPS BORRI 250KVA Parallel จำนวน 3เครื่อง

บริษัทฯ ขอขอบคุณ ISCC 99 (Cambodia) มอบความไว้วางใจสั่งซื้อ UPS Borri B9000 ขนาด 250Kva แบบขนาน จำนวน 3 เครื่อง เพื่อส่งมอบและติดตั้งในโครงการ “HA TIEN Resort&Casino Kampot, CAMBODIA”.