ติดตั้งและSTART-UP UPS B9000 250KVA x3 แบบขนาน ที่กัมพูชา

วันที่ 18 กย 2553: Start-up ยูพีเอส 250Kva  ณ ประเทศกัมพูชา โดยหลังการส่งมอบงาน ได้ถ่ายภาพร่วมกับ ผจก.ฝ่ายวิศวกรรม ของกัมพูชา