ให้เช่ายูพีเอส 6 Kva

รายละเอียด

True online UPS

ใช้งานไฟ AC 220v  ได้สูงสุด 25.5Kw  หรือ 115.9A
ใช้งานไฟ AC 380v  ได้สูงสุด 25.5Kw  หรือ 38.74A/Phase

Input 220Vac 50Hz
Output 220Vac 50Hz 6Kva/4200watt

Battery 7.5Ah 22ลูก (Aprox. 10minute)

ค่าเช่า

1วัน 8,000บาท
มากกว่า 1วัน +1,000/วัน

รายเดือน โปรดติดต่อขอราคา

ขนส่ง ไป/กลับ ในเขตกรุงเทพฯ ฟรี

*ราคายัังไม่รวมVat