บริษัท ดอนเมือง เพาเวอร์  เทคโนโลยี่ จำกัด  

มีความเชี่ยวชาญทางด้านเครื่องสำรองไฟฟ้า(UPS)

– ผ่านการอบรมทั้งใน อิตาลี, ฝรั่งเศส, สิงคโปร์, ไต้หวัน

– มีประสบการณ์ติดตั้ง, คอมมิชชั่นนิ่ง, บำรุงรักษาและซ่อม ทั้งUPS ขนาดกลาง

 

ทั้งแบบเครื่องเดี่ยว

10Kva 20Kva 30Kva 40Kva 60Kva 100Kva

120Kva 160Kva 200Kva 300Kva 400Kva

 

และเครื่องแบบขนาน

10Kva*2 20Kva*2 30Kva*3 60Kva*3 120Kva*3

300Kva*3 400Kva*2 400Kva*3 600Kva*2